Unitat d’Igualtat

Dades de contacte

ub.edu/igualtat
igualtat@ub.edu

934 031 382

Balmes 7, Primera planta D
08007 Barcelona

Directori

 

Funcions

Donar suport i seguiment a les polítiques de democràcia, justícia, igualtat i solidaritat a tota la comunitat universitària i donat compliment del que disposa l’article 4rt. dels Estatuts de la Universitat de Barcelona.