Planificació Econòmica i Pressupostos

Responsable

Olga Neira García

 

Dades de contacte

934 035 485

ub.edu/finances

Blmes,7
​​​​​​​08007 Barcelona

Directori

 

Funcions

Elaborar el pressupost, aprovar-lo i fer-ne el seguiment.
Elaborar la memòria econòmica i els comptes anuals.
Auditar.
Analitzar els costos de les unitats i de les activitats.
Dur a terme la consolidació i donar suport al Grup UB.
Donar suport al Consell Social.
Encarregar-se de la programació pluriennal.
​​​​​​​Responsabilitzar-se de la fiscalitat, de les normatives i de les relacions amb la hisenda pública.