Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis

Responsable

Marta Ollé Figueras

 

Dades de contacte

ptgas@ub.edu 

934 021 744

Travessera de les Corts, 131-159
​​​​​​​Pavelló Rosa (recinte de la Maternitat)
​​​​​​​08028 Barcelona

Directori

 

Funcions

Gestionar els processos d’accés i de provisió de llocs de treball del personal d’administració i serveis (PAS).
Gestionar la contractació, els nomenaments i els expedients personals del PAS.
Gestionar la selecció de PAS temporal.
Gestionar la vida laboral del PAS: triennis, jubilacions, compatibilitats, serveis especials, permisos i llicències amb incidència econòmica, etc.
Mantenir actualitzada la relació de llocs de treball.
Gestionar econòmicament el PAS: confecció de la nòmina, Seguretat Social, MUFACE, classes passives, IRPF, etc.
​​​​​​​Elaborar el capítol I del pressupost, i fer-ne el seguiment i els estudis econòmics.