Oficina de l'Arxiu Històric i Patrimoni Documental

Responsable

Nuria Cañellas Terradellas

 

Dades de contacte

ub.edu/eadministracio (Arxius)
nuria.canellas@ub.edu

934 035 327

Gran Via de les Corts Catalanes, 585
​​​​​​​Edifici Històric
​​​​​​​08007 Barcelona

Directori

 

Funcions

Dissenyar, planificar i implementar els processos de transferència, emmagatzematge i custòdia; disposició, avaluació i eliminació; accés; preservació i conservació i difusió i els instruments i les eines necessàries.
Formar als usuaris i unitats en l'àmbit arxivístic.
Gestionar les aplicacions informàtiques de gestió d’arxius, gestió documental i arxiu electrònic definitiu.
Coordinar la gestió dels dipòsits d'arxiu de la UB que s'integrin en el sistema de gestió documental de la Universitat.
Elaborar normatives i establir millores en els processos relacionats en l’àmbit de la gestió i preservació de la documentació (especialment en la seva fase inactiva) i assessorar i difondre normatives i criteris d’actuació de l'àmbit arxivístic, d’acord amb les directrius establertes.
Assistir a les unitats administratives de la UB en l'àmbit arxivístic.
Representar la Universitat de Barcelona en actes i davant d’institucions externes en matèria arxivística i de gestió del patrimoni documental. Paral·lelament, col·laborar amb altres serveis de la UB per fomentar accions a la preservació i difusió del patrimoni documental (i cultural) de la UB.