Beques i Ajuts a l’Estudiant

Responsable

Rosa Esteve Bueno

 

Dades de contacte

Beques de grau i màster oficial | 934 037 249 | beca.estudis@ub.edu | ub.edu/beques/grausimasters
Beques de tercer cicle | 934 021 775 | beca.predoctoral@ub.edu | ub.edu/beques/3rcicle
Beques de col·laboració i ajuts específics | 934 021 770 | beca.colaboracio@ub.edu | ub.edu/beques/col.laboracio

Travessera de les Corts, 131-159
​​​​​​​Pavelló Rosa (recinte de la Maternitat)
​​​​​​​08028 Barcelona

Directori

 

Funcions

Informar i atendre personalment, per telèfon i per correu electrònic tot tipus d'usuaris, a més d'organitzar el conjunt de processos informatius que gestiona la unitat.
Coordinar i mantenir les pàgines web de la unitat.
Gestionar les beques de primer i segon cicles, de grau i de màster oficial.
Gestionar les beques de col·laboració del Ministeri d'Educació i del País Basc.
Gestionar els ajuts de mobilitat de màster oficial.
Gestionar els ajuts del programa bkUB:

Ajuts per pal·liar l'increment del preu d'assignatures repetides per primera vegada per a estudiants amb condicions especials.
Ajuts per als estudiants de nou accés que no poden gaudir de la beca general atès el canvi de requeriments acadèmics.
Ajuts per a estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes.
Ajuts per fer cursos de terceres llengües a l'Escola d'Idiomes Moderns de la UB que permetin assolir els nivells A2 o B1, o els subnivells B2.1 o B2.2 del MECR i que tenen concedida una beca Equitat, tram 1, o una beca general del MECD de les convocatòries del 2014.

Gestionar els ajuts i contractes predoctorals següents:

Ajuts de formació d'investigadors (FI) de la Generalitat de Catalunya.
Ajuts de formació de personal investigador predoctoral en formació (APIF i ADR) de la Universitat de Barcelona.
Ajuts de formació de professorat universitari (FPU) del Ministeri d'Educació.
Ajuts de formació de personal investigador (FPI) del Ministeri d'Economia i Competitivitat.
Convocatòria de formació d'investigadors de programes propis de la Universitat de Barcelona.

Gestionar les beques de col·laboració amb la Universitat de Barcelona, així com el seu pagament i la Seguretat Social.
​​​​​​​Gestionar el pagament i la Seguretat Social dels estudiants amb pràctiques remunerades.
Gestionar els ajuts DRAC de mobilitat de la Xarxa Vives.
Gestionar els ajuts per participar en programes de mobilitat internacional.
Gestionar els ajuts d'Els Juliols de la UB.
Gestionar els ajuts d'intercanvi per als estudiants del màster de Biomedicina amb la Xarxa d'Universitats Europees de Ciències de la Vida (Eurolife).
Assessorar els centres i resoldre conflictes referents a processos que gestiona la unitat.
Donar suport als jurats de selecció de beques.
Gestionar les compensacions de matrícules amb les diferents administracions i amb els diferents tipus de beca.
​​​​​​​Presentar les justificacions econòmiques dels ajuts que convoquin altres administracions i es concedeixin a estudiants de la Universitat de Barcelona.