Administració de Centre de Belles Arts

Administradora

Purificación Aguilera López

 

Organització

Secretaria d'Estudiants i Docència
Oficina d'Afers Generals
Oficina de Recerca
Punt d'Informació i Logística
Secretaria del Departament d'Arts Visuals i Disseny
Secretaria del Departament d'Arts i Conservació - Restauració
Directori administració

 

Dades de contacte

934 034 060

Pau Gargallo, 40

Funcions

Coordinar i dirigir les unitats administratives i de gestió adreçades a l’alumnat i al personal acadèmic.
Coordinar la gestió de processos de suport a la recerca i econòmics, i la gestió d’espais i de manteniment del centre.
Gestionar els espais i les reparacions, controlar l’estat de les instal·lacions quant a manteniment, neteja i vigilància.
Gestionar els contractes específics amb les empreses concessionàries i fer-ne el seguiment.