Administració de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Responsable

Montserrat García Sierra
 

Dades de contacte

ub.edu/portal/web/iub/
area_tic@ub.edu

934 021 737

Travessera de les Corts, 131-159
Pavelló Rosa (recinte de la Maternitat)
08028 Barcelona

Directori 

 

Funcions

Responsabilitzar-se de la gestió econòmica i pressupostària, del personal i dels becaris de l’Àrea.
Encarregar-se de la secretaria de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació.