Equip rectoral

Maria Teresa Sauras Yera

Maria Teresa Sauras Yera

Vicerectora de Sostenibilitat i Acció Climàtica

Àrees comunes

Dades de contacte

Secretaria: Sònia Vivó

Dades de contacte

Secretaria: Sònia Vivó

Àrees competencials

  • Desplegament de l’Agenda 2030 a la Universitat de Barcelona.
  • Promoció, coordinació, col·laboració i informació d'accions de sostenibilitat a les diferents unitats i facultats de la Universitat de Barcelona.
  • Participació en les reunions relacionades amb sostenibilitat, tant internes com de xarxes estatals i internacionals.
  • Lideratge de reunions dels grups de treball derivats de la Comissió de Desenvolupament Sostenible de la Universitat de Barcelona.
  • Col·laboració, suport i assessorament sobre sostenibilitat en docència, recerca i transferència.
  • Universitat Saludable.
  • Difusió de les accions sobre sostenibilitat de la Universitat de Barcelona.