Equip rectoral

Dr. Jordi García Fernández

Jordi García Fernández

Vicerector de Recerca

Àrea de generació de coneixement i innovació

Dades de contacte

Secretaria: Marta Serrano i Sílvia Oto
Edifici Històric: Pati de Ciències, 1r pis Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Dades de contacte

Secretaria: Marta Serrano i Sílvia Oto
Edifici Històric: Pati de Ciències, 1r pis Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Àrees competencials

 • Atenció als investigadors.
 • Política de recerca nacional i internacional.
 • Àmbit científic del Parc Científic de Barcelona.
 • Estructures de recerca de la UB: observatoris, centres i instituts.
 • Coordinació amb els Centres Científics i Tecnològics.
 • Contractes programa de recerca amb centres, departaments i instituts.
 • Relacions institucionals en l’àmbit de la política científica.
 • Polítiques de personal investigador.
 • Campus d’excel·lència.
 • Gestió de projectes nacionals i internacionals.
 • Programa de suport a les estructures Hub.