Equip rectoral

Maria Teresa Vadrí Fortuny

Maria Teresa Vadrí Fortuny

Delegada del rector per a l'assessorament normatiu

Àrea de governança

Àrees competencials

  • Anàlisi de la normativa disponible al web de la UB des dels diferents portals (transparència, PDI, PAS i estudiants).
  • Comprovació de la vigència de les normes i de la correcta classificació temàtica (recerca, docència, personal, etc.).
  • Elaboració d'un procediment de qualitat normativa que inclogui una taxonomia i classificació de les normes de la casa.
  • Desenvolupament dels descriptors per implementar un cercador de normativa.
  • Elaboració d'una fitxa de qualitat normativa per desenvolupar el projecte de publicitat normativa.