Equip rectoral

Bibiana Crespo Martín

Bibiana Crespo Martín

Delegada del rector per a xarxes i mobilitat internacional

Vicerectorat de Política d'Internacionalització


Àrees competencials

  • Impuls i seguiment de les xarxes internacionals participades per la UB (excepte CHARM-EU i la LERU).
  • Coordinació de l'European University Foundation a la UB.
  • Coordinació dels grups de treball de CRUE-Internacionalització.
  • Coordinació dels grups de treball d'UNIMED.
  • Programa Erasmus Plus.
  • Programes de mobilitat internacional.
  • Projectes institucionals relacionats amb la mobilitat internacional.
  • Accions de foment de la mobilitat internacional.
  • Suport a accions d’internacionalització.