Equip rectoral

Jordi Ardanuy Baró

Jordi Ardanuy Baró

Delegat del rector per a estudis i anàlisis

Àrees comunes

Dades de contacte

Edifici Històric: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Dades de contacte

Edifici Històric: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Àrees competencials

  • Dades, rànquings i anàlisis de caràcter transversal.
  • Prospectiva i estudis d'especial interès.
  • Planificació de rànquings.
  • Vinculació amb l’Àrea de Generació de Coneixement i Innovació.