Equip rectoral

Fotografia Sergio Villanueva

Sergio Villanueva Baselga

Delegat del rector per a la CHARM-EU

Vicerectorat de Política d'Internacionalització

Dades de contacte

Jennifer Navarro i Georgina Pujol

Dades de contacte

Jennifer Navarro i Georgina Pujol

Àrees competencials

  • Impuls i seguiment de les accions relacionades amb l’aliança CHARM-EU a la UB. 
  • Coordinació dels participants de la UB als grups de treball de CHARM-EU.
  • Interlocució amb les facultats i centres en relació a les activitats de CHARM-EU.