Equip rectoral

Xavier Testar Ymbert

Xavier Testar Ymbert

Adjunt per a la innovació i la transferència

Àrea de generació de coneixement i innovació

Dades de contacte

Secretaria: Araceli González
Edifici Històric: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Dades de contacte

Secretaria: Araceli González
Edifici Històric: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Àrees competencials

  • Assessorament i col·laboració en el disseny i implementació de les activitats liderades pel Vicerectorat d’Emprenedoria, Innovació i Transferència.
  • Suport i coordinació d’activitats del vicerectorat relacionades amb la Fundació Bosch i Gimpera.
  • Suport i coordinació amb els grups TECNIO i els professors i investigadors actius en transferència de coneixement.
  • Suport i coordinació d’activitats amb StartUB!
  • Suport i coordinació amb facultats, grups i professors en accions d’emprenedoria, innovació i transferència.