Equip rectoral

Mercè Pallàs Llaberia

Mercè Pallàs Lliberia

Adjunta per a la coordinació amb els instituts de recerca

Àrea de generació de coneixement i innovació

Dades de contacte

Secretaria: Marta Serrano i Sílvia Oto
Edifici Històric: Pati de Ciències, 1r pis Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Dades de contacte

Secretaria: Marta Serrano i Sílvia Oto
Edifici Històric: Pati de Ciències, 1r pis Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Àrees competencials

  • Relacions i plans de desenvolupament amb les estructures de recerca pròpies.
  • Relacions i plans de desenvolupament amb els instituts de recerca participats i associats.