Equip rectoral

Maria Cristina Sanz López

Cristina Sanz López

Adjunta per a la promoció internacional d’estudis de postgrau

Àrea de generació de coneixement i innovació

Dades de contacte

Secretaria: Jennifer Navarro i Georgina Pujol

Dades de contacte

Secretaria: Jennifer Navarro i Georgina Pujol

Àrees competencials

  • Foment de l'oferta internacional de títols oficials i propis.
  • Difusió internacional de l'oferta formativa.
  • Programa de captació d'alumnat internacional.
  • Participació en xarxes internacionals de postgrau i formació permanent.
  • Suport a accions d'internacionalització.