Equip rectoral

José Navarro Cid

José Navarro Cid

Adjunt per a la promoció interna de la recerca

Àrea de generació de coneixement i innovació

Dades de contacte

Secretaria: Araceli González
Edifici Històric: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Dades de contacte

Secretaria: Araceli González
Edifici Històric: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Àrees competencials

  • Promoció de la recerca en àrees emergents.
  • Interlocució amb els centres de recerca, observatoris i centres de documentació.
  • Donar suport a l’Àrea de Governança en els processos de re-enginyeria organitzacional.