Responsabilitat social

Dirigir de manera socialment responsable una institució, implica comprendre que aquesta està inserida en un entorn sobre el qual, a través de la seva activitat, té una sèrie d’impactes econòmics, socials i mediambientals. És per aquesta raó que no n’hi ha prou amb el simple compliment de les obligacions legals, sinó que cal buscar el màxim benestar de tots els actors que es relacionen amb la Universitat. En concordança amb aquesta visió, des de la UB ens comprometem que la nostra acció provoqui uns efectes tan positius com sigui possible en cadascun dels agents sobre els quals l’activitat de la UB té alguna incidència, els anomenats stakeholders o grups d’interès.
En un exercici de transparència i per donar resposta a la necessitat d’informació dels grups d’interès, la UB va publicar anualment una memòria de responsabilitat social entre els cursos 2008-2009 i 2017-2018. Des del curs 2018-2019 s’elabora, en canvi, un informe de sostenibilitat, molt similar a la memòria però amb la particularitat que posa el focus en els objectius de desenvolupament sostenible (ODS).