Consell de Govern del 5 de desembre de 2019

Ordre del dia:

 1.       Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària, de 6 de novembre de 2019
 2.       Informe del rector
 3.       Àmbit acadèmic

 1.          Informació sobre la convocatòria 2020-2021 de la beca Màster+UB
2.          Informació sobre la convocatòria 2019-2020 dels Premis UB-Santander a treballs de recerca de batxillerat
3.          Aprovació, si escau, de la política de la Qualitat de la Universitat de Barcelona (versió actualitzada)
4.          Aprovació, si escau, de la política de qualitat i innovació academicodocent de la UB
5.          Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2018-2019
6.          Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2020-2021
7.          Aprovació, si escau, de la programació de títols del curs 2021-2022
 
Ensenyaments oficials de grau
8.        Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de grau
9.        Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació en procés d’actualització de diversos ensenyaments de grau
10.      Aprovació, si escau, de la modificació  de la taula de reconeixement del grau en  Educació Social
 
Ensenyaments oficials de màster universitari
11.      Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de màster
12.      Aprovació, si escau, modificació de la memòria de verificació en procés d’actualització de diversos ensenyaments de màster
13.      Aprovació, si escau, de l’itinerari d’extinció del  màster en Producció i Emprenedoria de Continguts Digitals
 
4.       Àmbit de Recerca
 1.          Aprovació, si escau, de la programació de la renovació de l’equipament dels CCiTUB i quadre econòmic
 
5.       Àmbit de Doctorat
 1.          Aprovació, si escau, de la Convocatòria Predocs UB
2.          Aprovació, si escau, de la programació d’ensenyaments oficials de doctorat per al curs 2021-2022
 
6.       Àmbit d’Emprenedoria, Transferència i Innovació
 1.       Aprovació, si escau, de la participació de la Universitat de Barcelona, a la spin-off  “Mind and Identity S.L”
 
7.       Altres
 1.          Aprovació, si escau, de la modificació de la composició de la Comissió Econòmica delegada del Consell de Govern, el Dr. Josep M. Nicolás substitueix a la Dra. Maria Pilar Delgado
2.          Aprovació, si escau, del nomenament del Sr. David Almató Puyo i el Sr. Andrés Jiménez Guerrero, en representació del PAS, a la Comissió dels CCiTUB delegada del Consell de Govern
3.          Aprovació, si escau, de la modificació de la composició de la Comissió de Recerca delegada del Consell de Govern el Dr. Alex Marcuello Pascual substitueix al Dr. Miquel Garcés
4.          Aprovació, si escau, de la pròrroga de la concessió de domini públic de l’Edifici Hèlix de la Fundació Parc Científic de Barcelona
 
8.       Afers de tràmit
 1.       Convenis.
2.       Comissions delegades.
 
9.       Torn obert de paraules
 

Acords

145/2019 Informació sobre la convocatòria 2020-2021 de la beca Màster+UB
146/2019 Informació sobre la convocatòria 2019-2020 dels Premis UB-Santander a treballs de recerca de batxillerat
147/2019 Aprovació, si escau, de la política de la Qualitat de la Universitat de Barcelona (versió actualitzada)
148/2019 Aprovació, si escau, de la política de qualitat i innovació academicodocent de la UB
149/2019 Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2018-2019
150/2019 Aprovació, si escau, de la modificació de la programació de títols del curs 2020-2021
151/2019 Aprovació, si escau, de la programació de títols del curs 2021-2022
152/2019 Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de grau
153/2019 Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació en procés d’actualització de diversos ensenyaments de grau
154/2019 Aprovació, si escau, de la modificació  de la taula de reconeixement del grau en  Educació Social
155/2019 Aprovació, si escau, de la modificació de la memòria de verificació de diversos ensenyaments de màster
156/2019 Aprovació, si escau, modificació de la memòria de verificació en procés d’actualització de diversos ensenyaments de màster
157/2019 Aprovació, si escau, de l’itinerari d’extinció del  màster en Producció i Emprenedoria de Continguts Digitals
158/2019 Aprovació, si escau, de la programació de la renovació de l’equipament dels CCiTUB i quadre econòmic
159/2019 Aprovació, si escau, de la Convocatòria Predocs UB
161/2019 Aprovació, si escau, de la programació d’ensenyaments oficials de doctorat per al curs 2021-2022
162/2019 Aprovació, si escau, de la participació de la Universitat de Barcelona, a la spin-off  “Mind and Identity S.L”
163/2019 Convenis
164/2019 Comissions delegades