Consell de Govern del 16 de desembre de 2015 (extraordinari)

Ordre del dia:

1. Aprovar, si escau, l’oferta pública d’ocupació fins a 42 places de promoció interna de contractació de professorat catedràtic d’universitat i/o catedràtic contractat de la Universitat de Barcelona corresponents a l’any 2015.

Acords:
 

145/2015 Aprovació de l’oferta pública d’ocupació fins a 42 places de promoció interna de contractació de professorat catedràtic d’universitat i/o catedràtic contractat de la Universitat de Barcelona corresponents a l’any 2015