Consell de Govern del 14 de juliol de 2021 (extraordinari)

Per videoconferència de conformitat amb les mesures extraordinàries establertes al Decret Llei 8/2020 i prorrogat per la Disposició addicional primera del Decret Llei 26/2020, de 23 de juny de 2020.

Ordre del dia:

  1. Proposta i aprovació, si escau, de les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat corresponents al curs acadèmic 2019-2020.
  2. Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de la Normativa Reguladora del Doctorat a la UB.
  3. Proposta i aprovació, si escau, de la modificació del Reglament del Procediment de la Universitat de Barcelona per a la declaració d’equivalència de títols estrangers d’educació superior al nivell acadèmic de doctor.
 

Acords

122/2021

Aprovació de les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat corresponents al curs acadèmic 2019-2020.

123/2021

Aprovació de la modificació de la Normativa Reguladora del Doctorat a la UB.

 

124/2021

Aprovació de la modificació del Reglament del Procediment de la Universitat de Barcelona per a la declaració d’equivalència de títols estrangers d’educació superior al nivell acadèmic de doctor.