Agenda del vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística