Preguntes freqüents


Què he de fer si vull publicar un formulari de contacte?

A l'hora de publicar un formulari de contacte, s'ha de tenir present que només es poden recollir les dades estrictament necessàries (nom i cognoms i correu electrònic). En cap cas, es poden recollir dades personals com el DNI o el lloc de residència, excepte que estigui justificada la seva necessitat.

Abans del botó per enviar el formulari, cal incloure el contingut del document Informació resumida. Així mateix, cal descarregar el document Informació detallada, i penjar-lo al mateix servidor que el web o al OneDrive. Un cop fet tot això, cal enllaçar-lo a la informació resumida. En cap cas es pot enllaçar directament als enllaços anteriors.

És rellevant destacar que la casella que s'indica en el document Informació resumida ha de ser de marcatge obligatori i no pot aparèixer premarcada.

Es recomana utilitzar el Forms Microsoft 365. Es pot consultar un breu document sobre la implementació a Guia Forms Microsoft 365.


Què he de fer si vull publicar un butlletí d’informació?

A l'hora de crear un butlletí d'informació, s'ha de tenir present que només es poden recollir les dades estrictament necessàries per assolir aquesta finalitat (en termes generals, el nom i cognoms i el correu electrònic).

A més, s'ha de proporcionar el dret d'informació relatiu al tractament de dades personals i obtenir el consentiment de les persones interessades. Per això, abans del botó per enviar el formulari, cal incloure el contingut del document Informació resumida. Així mateix, cal descarregar el document Informació detallada, modificar-lo seguint les indicacions que hi consten i penjar-lo al mateix servidor que el web o al OneDrive. Un cop fet tot això, cal enllaçar-lo a la informació resumida. En cap cas es pot enllaçar directament als enllaços anteriors.

Els enviaments del butlletí d'informació s'han de fer sempre amb còpia oculta, ja que si no es pot cometre una vulneració del principi de confidencialitat.

Cal destacar que s'ha de donar sempre la possibilitat de donar-se de baixa del butlletí d'informació d'una manera senzilla i en qualsevol moment. Per exemple, indicant que es pot enviar un missatge de correu electrònic amb la paraula baixa a una adreça de correu concreta.


Què he de fer en el marc de l’organització d’una graduació?

En l'organització d'un acte de graduació d'un ensenyament habitualment és necessari recollir dades personals de diferents col·lectius (dels estudiants que es graduïn i que assisteixin a l'acte, dels seus acompanyants i dels professors o altre personal de la UB que hi intervingui). A més, es poden tractar diferents tipus de dades com el nom i cognoms, dades relatives a l'ensenyament cursat, la imatge i la veu.

Per tal de complir amb les obligacions principals previstes en la normativa de protecció de dades (principi de minimització, principi de limitació del termini de conservació, informar aquestes persones sobre el tractament de les seves dades personals i obtenir-ne el consentiment quan sigui necessari, o formalitzar els acords corresponents d'encàrrec del tractament), pots consultar la Nota sobre la gestió dels actes de graduació i l'enregistrament de fotografies i vídeos.


Altres preguntes freqüents

Pots consultar més preguntes freqüents en el portal de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.