Exercici dels drets

Les sol·licituds es poden enviar per correu electrònic o bé presentar-les al registre general de la UB.