Exercici dels drets

Les sol·licituds es poden enviar per correu electrònic o bé presentar-les al registre general de la UB.
Dret de portabilitat (DOCX, 27,27 kB)

Dret d'oposició (DOCX, 32,34 kB)

Dret de rectificació (DOCX, 29,03 kB)

Dret de limitació (DOCX, 29,93 kB)

Dret de supressió (DOCX, 32,17 kB)

Dret d'accés (DOCX, 29,62 kB)