Cursos en línia

Què són els MOOC?

MOOC és la sigla en anglès de massive open online courses, és a dir, cursos en línia oberts i massius. No són només un recull de materials en línia, sinó que són cursos amb contingut estructurat, encara que no tinguin necessàriament un desenvolupament lineal, i a més contenen activitats per avaluar-ne el coneixement adquirit.

  • En línia: perquè tot el contingut està disponible a la xarxa.
  • Oberts: perquè només cal registrar-s'hi per seguir-los (tot i que en alguns casos es recomana tenir coneixements previs).
  • Massius: perquè no hi ha restriccions en el nombre de participants.
alumnes