In memoriam

Wilma Eugenia Penzo Giacca

(18/07/2022 †)

Wilma Eugenia Penzo Giacca(18/07/2022 †)

El rector, el degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, el director del Departament, el professorat, l’alumnat i el personal d’administració
i serveis expressen el seu profund dolor per aquesta pèrdua i s’uneixen al sentiment de la família.