RiuApp
RiuApp logo
Promotors
Grup de recerca FEHM del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la UB, i Associació Hàbitats. S’emmarca dins del projecte de mobilitat de la UB.
Llengües
català, castellà i anglès
Sistemes
Android (4.1 o posterior) i iOS (6.0 o posterior)
Més informació
Descàrrega:
google play itunes

Mitjançant RiuApp, es pot accedir a dos formularis de recollida de dades: RiuNet, una eina que guia qualsevol ciutadà en el diagnòstic de l’estat hidrològic i la qualitat ecològica dels rius mediterranis, i Projecte Rius, una iniciativa de voluntariat de l’Associació Hàbitats, que fa estudis dues vegades a l'any en diferents trams de riu.