Residus ULD-UB
logo Residus ULD-UB
Promotors
Unitat de Laboratoris Docents (ULD) de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona (UB) en col·laboració amb l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient i amb el Servei d’Audiovisuals de la UB
Llengües
català i castellà
Sistemes
Android (v. 4.4 o posterior) i iOS (10.0 o posterior)
Descàrrega:
itunes

Aplicació per cercar el contenidor on abocar els residus de les pràctiques del grau en Farmàcia. També proporciona informació sobre els productes de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació que s’han d’eliminar: pictogrames i frases H i P (indicacions de perill i consells de prudència).