Comisión de Política Linguística

La Universitat de Barcelona, de acuerdo con su Reglamento sobre los usos lingüísticos, tiene que fomentar la lengua catalana en los campos investigador, docente, administrativo y de servicios, y tiene que contribuir a la incorporación de la lengua catalana a todos los ámbitos del conocimiento. A tal efecto, la Comisión de Política Lingüística establece las directrices en materia de política lingüística e impulsa la normalización de la lengua catalana.

Composició​​​​​​​

 • Presidida por el rector  o por la persona en quien  delegue
 • El  gerente o la persona en quien delegue
 • El director de los Servicios Lingüísticos
 • Ocho decanos o directores de escuela, o la persona en quien deleguen. Cada dos años los
  representantes cambian de manera rotatoria, según el orden alfabético de la denominación
  del centro.
 • Cuatro estudiantes
 • Dos miembros del personal de administración y servicios

Membres

President

 • Jordi Matas Dalmases, vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística   ​​​​​​​
Delegats del rector
 • Joan Santanach Suñol, delegat del rector per a Política Lingüística i Publicacions
Responsable dels Serveis Lingüístics
 • Conxa Planas Planas, secretària
Deganats
 • Dolors Tapias Gil, degana de la Facultat de Belles Arts
 • Rosina Gironès Llop, degana de la Facultat de Biologia
 • Albert Solé Gil, degà de la Facultat de Ciències de la Terra
 • Ramón Alemany Leira, degà de la Facultat d'Economia i Empresa
 • Xavier Pons Ràfols, degà de la Facultat de Dret
 • Roser Boix Tomàs, degana de la Facultat d'Educació
 • Jordi Camarasa Garcia, degà de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
 • Jesús Javier Velaza Frías, degà de la Facultat de Filologia i Comunicació
 • Josep Montserrat Molas, degà de la Facultat de Filosofia
 • Eugeni Graugés Pous, degà de la Facultat de Física
 • Ricardo Piqueras Cespedes, degà de la Facultat de Geografia i Història
 • Miquel Térmens Graell, degà de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
 • Oriol Pujol Vila, degà de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica
 • Antoni Trilla Garcia, degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
 • Antonio Solanas Pérez, degà de la Facultat  de Psicologia
 • Miquel Vidal Espinar, degà de la Facultat de Química
Representants de l'alumnat
 • Yolanda Souto Bonnin
 • Antonia Oliver Coll
 • Irene Anglada Robert
 • Mar Peters Parella
Convidats:​​​​​​​
 • David Bartrés Faz, del Campus Clínic
 • Juan Miguel Nolla Solé (Infermeria) del Campus Bellvitge
 • Francesc Xavier Vila Moreno, director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
 • Joan Perera Parramon, director del Departament d'Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica
 • Adriana Peña Bueno, Àrea de Formació Complementària
 • Emili Boix Fuster, representant del CUSC
 • David Casals Andreu, representant  de l'Àrea de Dinamització i Sociolingüística dels Serveis Lingüístics
 • Marta Juncadella Fortuny, representant de l'Àrea d'Assessorament Lingüístic i Terminologia dels Serveis Lingüístics
 • David Ballabriga Garcia, representant de l’Oficina de Política Lingüística de la SUR
 • Marta Xirinachs, Direcció General de Política Lingüística
 • Toni Forés Miravalles, representant de Gerència​​​​​