Academic Staff

Manager

Maria Mercedes Adell Folch

 

Contact information

personal.academic@ub.edu

Secció d'Accés: 934 039 898
Secció d'Administració: 934 021 722

​​​​​​​Travessera de les Corts, 131-159
Pavelló Rosa (recinte de la Maternitat)
08028 Barcelona

Directory