Unitat de Qualitat Academicodocent

Responsable

Olga Pujolràs Gonzàlez

 

Dades de contacte

ub.edu/agenciaqualitat
agencia.qualitat@ub.edu

934 031 111

Gran Via de les Corts Catalanes, 585
Edifici Històric
​​​​​​​08007 Barcelona

Directori

 

Funcions

Dissenyar, coordinar i mantenir actualitzat el model del sistema d’assegurament intern de la qualitat (SAIQU).
Formar, acompanyar i assessorar a les facultats i centres en el desenvolupament i manteniment del SAIQU.
Coordinar i acompanyar a les facultats i centres en el processos d’avaluació externa dels ensenyaments oficials, de la certificació del SAIQU i de l’Acreditació Institucional.
​​​​​​​Qualsevol altra del seu àmbit que li encomani la Direcció de l’Agència.