Serveis Lingüístics

Responsable

Marta Juncadella Fortuny

 

Dades de contacte

ub.edu/sl
serveis.linguistics@ub.edu
934 035 477 | 934 035 478

Melcior de Palau, 140
Campus Sants
08014 Barcelona

Directori

 

Organització

Unitats de treball

Assessorament Lingüístic i Terminologia (sl.assessorament@ub.edu · sl.terminologia@ub.edu | 934 035 476)
​​​​​​​Dinamització i Sociolingüística (sl.dinamitzacio@ub.edu · sl.sociolinguistica@ub.edu | 934 035 951)
​​​​​​​Formació i Documentació (sl.formacio@ub.edu · sl.documentacio@ub.edu | 934 035 959)

Punts d’atenció als usuaris

Plaça Universitat (sl.universitat@ub.edu | 934 039 758)
Mundet (sl.mundet@ub.edu | 934 021 037)
Economia i Empresa (sl.economia.empresa@ub.edu | 934 021 926)
Dret (sl.dret@ub.edu | 934 029 048)
Diagonal Sud (sl.diagonal.sud@ub.edu | 934 035 899)
Salut (sl.salut@ub.edu | 934 039 020)

Espais d’autoaprenentatge multilingüe

Sants (sl.formacio@ub.edu | 934 035 959)
Plaça Universitat (sl.cal.universitat@ub.edu | 934 035 299)
Diagonal (sl.cal.diagonal@ub.edu | 934 021 861)

 

Funcions

La Universitat de Barcelona, d’acord amb l’Estatut i el Reglament sobre els usos lingüístics, ha de fomentar la llengua catalana en els camps investigador, docent, administratiu i de serveis, en tots els àmbits del coneixement, a més de promoure la formació i l’assessorament multilingües per a les activitats acadèmiques de la comunitat universitària. A aquests efectes, els Serveis Lingüístics tenen encomanades les funcions següents:

​​​​​​​Assegurar la qualitat lingüística de la comunicació i documentació derivada de l’activitat pròpia de la institució, d’acord amb les indicacions i els models de documents del llibre d’estil.
Vetllar per la terminologia pròpia dels àmbits acadèmics: elaborar vocabularis i diccionaris, i resoldre consultes puntuals.
Normalitzar denominacions d’estudis, títols, càrrecs, funcions, unitats i espais, a més d’altra nomenclatura institucional.
Crear recursos lingüístics d’ajuda a la redacció, a la millora de la qualitat lingüística i a la cerca d’informació.
Informar la comunitat universitària sobre usos i drets lingüístics, a més dels serveis i recursos que té a l’abast.
Dissenyar, organitzar i elaborar recursos i activitats de promoció de la llengua catalana i del multilingüisme, d’acord amb les necessitats específiques de cada centre.
Acollir lingüísticament i culturalment els membres de la comunitat universitària de fora de l’àrea de parla catalana: estudiants, professorat i membres del PAS de mobilitat.
Dur a terme l’acreditació oficial de coneixements de català.
Planificar la formació presencial i virtual de llengua catalana, general i específica, per cobrir les necessitats de la comunitat universitària.
Oferir espais i recursos d’autoaprenentatge multilingüe.