Publicacions i Edicions

Responsable

Meritxell Anton Maynadé

 

Dades de contacte

publicacions.ub.edu
​​​​​​​infopublicacions@ub.edu

934 035 436

Adolf Florensa, 8 - 08028 Barcelona

Directori

 

Funcions

Servei d’edició i publicacions:

Publicar i difondre obres destinades a la comunicació científica i docent de la Universitat.
Dur a terme les diferents fases del procés: disseny gràfic, edició, maquetació, producció, difusió i comercialització.
Dur a terme la logística, el control i la gestió dels estocs.
Editar publicacions informatives i promocionals sobre diferents temàtiques relacionades amb la UB. Dissenyar gràficament i produir material informatiu i promocional: memòries i cartells.

Serveis editorials:

Editar obres destinades al mercat editorial per difondre i transferir els coneixements que produeix la Universitat, i per donar suport a la docència.
Coordinar projectes editorials en coedició. Coordinar els òrgans institucionals encarregats de la política editorial.

Serveis d’edició en xarxa:

Desenvolupar i mantenir les publicacions i edicions en xarxa. Implementar les innovacions de les TIC en l’àmbit de les edicions i publicacions.
Editar tesis doctorals en xarxa.