Planificació Academicodocent

Responsable

Anna Gargallo Burriel

 

Dades de contacte

planificacio.acad@ub.edu

934 035 408

Travessera de les Corts, 131-159
​​​​​​​Pavelló Rosa (recinte de la Maternitat)
​​​​​​​08028 Barcelona

Directori

 

Funcions

Informar i donar suport tècnic als centres amb relació als diferents processos acadèmics, vinculats amb estudiants, recollits a l’aplicació informàtica de gestió acadèmica GIGA.
Elaborar informes amb les dades de l’àrea i facilitar-ne l’explotació i el subministrament.
Assessorar els centres i resoldre els conflictes referents a processos gestionats a l’àrea.
Dissenyar nous projectes transversals en l’àmbit de la gestió acadèmica en coordinació amb l’àrea tecnològica.
​​​​​​​Informar i donar suport tècnic als usuaris de les aplicacions informàtiques de GRAD i PDP.