Oficina d'Afers Generals de Mundet

Responsable

Olga Monzón Fernández

 

Dades de contacte

afersgenerals.mundet@ub.edu

934 035 111

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
Palau de les Heures
08035 Barcelona

Directori 
 

Funcions

Gestionar els assumptes relacionats amb el personal: propostes de convocatòries d'accés del PDI ordinari i contractat, gestió de comissions i candidats del personal acadèmic i contractat, elaboració de contractes del PDI contractat, propostes de contractació del PAS temporal.
Gestionar el Pla de Dedicació del Professorat.
Gestionar els permisos i les llicències (sense incidència econòmica) i la gestió horària del PAS.
Elaborar i gestionar el pressupost: facturació, ingressos i pagaments de funcionament.
Gestionar els espais, les petites obres i les reparacions (inclosos els aparells científics), i controlar l'estat de les instal·lacions.
Encarregar-se del correu.
Encarregar-se de l'inventari, els viatges, la gestió de compres de material, la moneda estrangera, les despeses de postgraus i títols propis.
Gestionar els continguts del web del centre.
Recopilar i subministrar dades.
Donar suport a l'organització d'actes institucionals.
Fer d'enllaç amb els punts d'atenció als usuaris.
​​​​​​​Col·laborar amb la unitat de Màrqueting per al finançament extern i les campanyes publicitàries.