Institut de Desenvolupament Professional

Responsable administratiu

Bartolomé Galera Cámara

 

Dades de contacte

www.ub.edu/idp

idp.ice@ub.edu

934 035 175 | 934 035 191

Edifici de Migdia
​​​​​​​Passeig de la Vall d’Hebron, 171
​​​​​​​08035 Barcelona

Directori

 

Funcions

Donar suport administratiu a l’equip directiu i als caps de les seccions.
Informar i atendre el professorat universitari i el professorat d’educació infantil, primària, secundària i de cicles formatius i altres professionals de l’educació.
Dur a terme els processos derivats de la matrícula de les diferents activitats i la difusió dels cursos de formació del professorat.
Emetre els certificats de les diferents activitats formatives.
Donar suport a les propostes dels cursos de postgrau i màsters propis així com gestionar la inscripció, matrícula, pagaments i els títols d’aquests cursos.
Gestionar els espais propis de l’Institut.
Fer el seguiment dels convenis i contractes administratius i de la seva gestió econòmica.
Elaborar les comunicacions internes i externes.
Mantenir el contingut del web de l’IDP-ICE.
Elaborar i gestionar el pressupost d’ingressos i de despeses.
Contractar els serveis necessaris per dur a terme la formació.
Convocar i resoldre beques de col·laboració de l’IDP-ICE.
Gestionar els aspectes econòmics i administratius dels ajuts, projectes de recerca i de millora i innovació docent de l’IDP-ICE.
Difondre i gestionar convocatòries i programes propis de l’ICE (de recerca, d’ajuts al professorat, premis, etc.).
​​​​​​​Mantenir actualitzat el catàleg de publicacions de l’IDP-ICE.