Gabinet Tècnic del Rectorat

Responsable

Dolors Baena Tostado

 

Dades de contacte

ub.edu/gtr
gtr@ub.edu

934 035 371

Gran Via de les Corts Catalanes, 585
Edifici Històric
​​​​​​​08007 Barcelona

Directori 

 

Funcions

Donar suport tècnic als òrgans de govern en els processos institucionals dels diferents àmbits.
Actuar com a interlocutor intern i extern (nacional i internacional) per a les qüestions relatives a informació estadística i metodologia de dades, rànquings, indicadors i enquestes.
Dirigir i gestionar el procés d'avaluació de l'activitat docent del professorat.
Dissenyar i gestionar les enquestes institucionals i dur a terme el seu tractament per elaborar els informes de resultats.
Elaborar models d'anàlisi per a facilitar la presa de decisions als òrgans de govern en els diferents àmbits (econòmic, personal, professorat, organitzatiu....).
Donar suport tècnic, metodològic i documental als processos de planificació estratègica de la universitat i fer-ne el seu seguiment.
Mantenir les sèries estadístiques de les principals variables de la universitat en els diferents àmbits.
Elaborar la Memòria de la UB, altres documents institucionals, estudis, informes estadístics, indicadors i anàlisi de dades sobre el conjunt de l'activitat universitària.
​​​​​​​Col·laborar en la formació sobre l’ús de dades, indicadors i enquestes en els diferents àmbits.