Escola d’Idiomes Moderns

L’Escola d’Idiomes Moderns (EIM), ofereix formació en llengües estrangeres al conjunt de la comunitat universitària, i també a institucions públiques i privades, amb una marcada vocació de qualitat i exigència formal. S’ofereixen cursos ordinaris de nivell i cursos extraordinaris d’introducció, de fluïdesa oral, de preparació d’exàmens o per a estudiants de diferents disciplines universitàries. També es programen cursos a mida per tal de portar la reconeguda qualitat de l’ensenyament de l’EIM a l’àmbit laboral, relacionant els cursos directament amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa (MECR).


Dades de contacte

         eim.informacio@ub.edu
         934 035 344
         eim.ub.edu

​​​​​​​         Edifici Jeroni Granell
         Gran Via de les Corts Catalanes, 582
​​​​​​​         08011 Barcelona

         Directori