Claustre de Doctors

Dades de contacte

ub.edu/cdub
cdub@ub.edu

618 141 405
Avinguda de Vallvidrera, 25
​​​​​​​Finca Agustí Pedro i Pons
​​​​​​​08017 Barcelona

 

Funcions

Prestigiar els títols de doctor de la Universitat de Barcelona.
Fomentar les activitats culturals i de recerca.
Difondre l'experiència i els projectes científics, acadèmics i professionals dels doctors de la UB, com també les tesis doctorals que puguin tenir alt valor científic.
​​​​​​​Promoure la comunicació i l'intercanvi científic i cultural entre els seus membres.