Equip rectoral

Dra. Mercè Segarra Rubí

Mercè Segarra Rubí

Vicerectora d'Emprenedoria, Innovació i Transferència

Vicerectorat d'Emprenedoria, Innovació i Transferència

Dades de contacte

Secretaria del Rectorat: Araceli González
Edifici Històric: Pati de Ciències, 1r pis Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Dades de contacte

Secretaria del Rectorat: Araceli González
Edifici Històric: Pati de Ciències, 1r pis Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Àrees competencials

  • Assessorament i col·laboració en el disseny i implementació de les activitats liderades pel Vicerectorat d’Emprenedoria, Innovació i Transferència.
  • Suport i coordinació d’activitats del vicerectorat relacionades amb la Fundació Bosch i Gimpera.
  •  Suport i coordinació amb els grups TECNIO i els professors i investigadors actius en transferència de coneixement.
  • Suport i coordinació d’activitats amb StartUB!
  • Suport i coordinació amb facultats, grups i professors en accions d’emprenedoria, innovació i transferència.
  • Interlocució amb l’administració, institucions i empreses per a temes d’innovació i transferència de coneixement.
  • Participació institucional en reunions sectorials de l’ACUP, la CRUE , l’EIT i altres entitats en representació per delegació del Vicerectorat d’Emprenedoria, Innovació i Transferència.