Equip rectoral

Raúl Ramos Lobo

Raúl Ramos Lobo

Vicerector de Política d'Internacionalització

Vicerectorat de Política d'Internacionalització

Dades de contacte

Secretaria: Jennifer Navarro i Georgina Pujol

Dades de contacte

Secretaria: Jennifer Navarro i Georgina Pujol

Àrees competencials

  • Relacions internacionals.
  • Convenis internacionals.
  • Polítiques d’internacionalització.
  • Mobilitat internacional.
  • Promoció de la cooperació internacional.
  • Coordinació de xarxes internacionals.
  • Projectes internacionals institucionals.
  • Promoció de projectes internacionals de recerca, docència i transferència.