Equip rectoral

Dr. Jordi García Fernández

Jordi García Fernández

Vicerector de Recerca

Àrea de generació de coneixement i innovació

Dades de contacte

Secretaria: Marta Serrano i Sílvia Oto
Edifici Històric: Pati de Ciències, 1r pis Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Dades de contacte

Secretaria: Marta Serrano i Sílvia Oto
Edifici Històric: Pati de Ciències, 1r pis Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Àrees competencials

  • Atenció als investigadors.
  • Política de recerca nacional i internacional.
  • Àmbit científic del Parc Científic de Barcelona.
  • Estructures de recerca de la UB: observatoris, centres i instituts.
  • Coordinació amb els Centres Científics i Tecnològics.
  • Contractes programa de recerca amb centres, departaments i instituts.
  • Relacions institucionals en l’àmbit de la política científica.
  • Polítiques de personal investigador.
  • Campus d’excel·lència.
  • Gestió de projectes nacionals i internacionals.