Equip rectoral

Jordi Matas Dalmases

Jordi Matas Dalmases

Vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística

Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística

Dades de contacte

Secretaria: Núria Balasch

Dades de contacte

Secretaria: Núria Balasch

Àrees competencials

  • Relacions institucionals.
  • Xarxa Vives.
  • Comunicació Institucional.
  • Nous Formats i xarxes socials.
  • Producció d'Audiovisuals.
  • Desenvolupament Web.
  • Publicacions i Edicions.
  • Polítiques lingüístiques i Serveis Lingüístics.