Equip rectoral

bust del rector

Joan Guàrdia Olmos

Rector

Rectorat

Dades de contacte

Secretaria del Rectorat: Montse Cenzano, Eva Burgos i Nil Gómez
Edifici Històric, 1r pis Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona

Dades de contacte

Secretaria del Rectorat: Montse Cenzano, Eva Burgos i Nil Gómez
Edifici Històric, 1r pis Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona

Àrees competencials

El rector és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat i la persona que la representa legalment. Com a òrgan unipersonal de govern, exerceix la direcció i la gestió de la Universitat. 

El rector presideix el Claustre Universitari, el Consell de Govern i la Junta Consultiva; forma part del Consell Social, i n’executa els acords. També és president nat de les entitats del Grup Universitat de Barcelona.

Coordina les relacions institucionals i la comunicació institucional, la imatge corporativa, l’àmbit audiovisual i les xarxes socials.

​​​​​​