Equip rectoral

Glòria Matalí Costa

Glòria Matalí Costa

Gerenta

Altres càrrecs

Dades de contacte

Secretaria: Imma Roman
Edifici Històric: Pati de Ciències, 1r pis Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Dades de contacte

Secretaria: Imma Roman
Edifici Històric: Pati de Ciències, 1r pis Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Àrees competencials

  • Funcionament administratiu de la Universitat.
  • Personal d’administració i serveis.
  • Compliment de la normativa de seguretat, salut i medi ambient i garantia de condicions segures en l’exercici de les activitats del personal.
  • Relacions amb sindicats en l’àmbit del personal d’administració i serveis i participació en les taules de negociació col·lectiva.
  • Formació corporativa i gestió del coneixement.
  • Afers econòmics i captació de fons.
  • Supervisió de les Fundacions del Grup UB.