Equip rectoral

Sra. Eva Perelló Menasanch

Eva Perelló Menasanch

Secretària Tènica del Rector

Gabinet del Rectorat

Dades de contacte

Secretaria: Pilar Murillo i Marta Mir
Edifici Històric: Pati de Ciències, 1r pis Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Dades de contacte

Secretaria: Pilar Murillo i Marta Mir
Edifici Històric: Pati de Ciències, 1r pis Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona