Equip rectoral

Maria Cristina Sanz López

Cristina Sanz López

Delegada del rector per a la projecció del postgrau i la formació permanent

Vicerectorat de Política d'Internacionalització


Àrees competencials

  • Foment de l'oferta internacional de títols de postgrau i formació permanent.
  • Difusió internacional de l’oferta de postgrau i formació permanent.
  • Captació d’alumnat internacional de postgrau i formació permanent.
  • Participació en xarxes internacionals de postgrau i formació permanent.
  • Suport a accions d’internacionalització.