Equip rectoral

Carme Pineda

Carme Pineda Teixidó

Delegada del rector per al desenvolupament de tecnologies digitals per a l'alumnat

Vicerectorat d'Estudiants i Participació

Dades de contacte

Secretaria: Aurora Santiso
Edifici Històric: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Dades de contacte

Secretaria: Aurora Santiso
Edifici Històric: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Àrees competencials

  • Direcció del projecte UniDigital Smart Student Zone.
  • Definició de la nova proposta CHARM-EU (Grup 3 i relacions que es puguin produir en altres grups).
  • Grup de treball de disseny i gestió de dades a la UB, i d'instruments per a l'administració i processament de dades.
  • Acompanyament del vicerector de Transformació Digital en l'àmbit de la innovació tecnològica.
  • Coordinació de les notícies tecnològiques per al butlletí de la UB.