Equip rectoral

Óscar Núñez Burcio

Óscar Núñez Burcio

Delegat del rector per al programa RIMDA

Vicerectorat de Política Docent

Dades de contacte

Edifici Històric: Pati de Ciències, 1r pis Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Dades de contacte

Edifici Històric: Pati de Ciències, 1r pis Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Àrees competencials

  • Desenvolupament dels procediments i actuacions de foment i reconeixement de la millora i la qualitat de la docència impulsats des del Vicerectorat de Política Docent: convocatòria de projectes i grups d’innovació docent.
  • Suport als projectes de foment de la qualitat docent impulsats pels centres, i identificació i priorització, conjuntament amb els centres, de les necessitats detectades respecte de la millora de la qualitat de la docència a les titulacions.
  • Garantia de l’acreditació i reconeixement del PDI implicat en els projectes d’innovació docent.
  • Avaluació i acreditació dels grups d’innovació docent de la UB.
  • Promoció de la difusió de les actuacions de millora docent i dels resultats de les millores generades en la docència i l’aprenentatge.
  • Promoció de la internacionalització de la innovació docent desenvolupada a la UB.
  • Presidència de la Comissió d’Avaluació de la Innovació Docent de la UB, que s’ocupa, entre altres qüestions, de l’avaluació de propostes d’innovació docent a la UB i d’assessorar el Vicerectorat de Política Docent en l'estratègia de recerca, innovació i millora de la docència i l’aprenentatge a la UB.
  • Coordinació de l’oficina del RIMDA.