Equip rectoral

Núria Ferran Ferrer

Delegada del rector per a la direcció de la Unitat d'Igualtat

Vicerectorat d'Igualtat i Gènere

Dades de contacte


Dades de contacte

Àrees competencials

 • Desplegament del Pla d’igualtat.
 • Promoció d'accions d’igualtat i equitat de gènere.
 • Avaluació del desenvolupament de les accions d’igualtat.
 • Participació en actes relacionats amb la igualtat.
 • Participació en reunions i xarxes.
 • Lideratge de les reunions d’equip (setmanals).
 • Sol·licitud d'ajuts i justificacions de recerca o transferència.
 • Gestió del pressupost de la Unitat d’Igualtat.
 • Gestió dels casos de violències masclistes i LGTBIQ-fòbiques.
 • Anàlisi i publicació de temes d’interès.
 • Difusió d'informació sobre igualtat de gènere de la UB.
 • Suport i assessorament a la perspectiva de gènere en la recerca, transferència, docència i altres àmbits.
 • Supervisió de beques i premis.
 • Comunicació, web i xarxes.
 • Formació.
 • Coordinació.